නරක කාලගුණයක් යටතේ ඡායාරූපකරණය

නරක කාලගුණ තත්වයන් යටතේ කලාත්මක ඡායාරූප ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩාක් එලඹෙනවා. වළාකුළු ආලෝකය අඩු කරල තියුණු සෙවණැළි ඇති වීම වළක්වල, ලස්සන පරිසර දර්ශන, පුද්ගල ඡායාරූප ගැනීමට හැකියාව ලබල දෙනවා. සුළි සුළං සහිත අහසක්, කලාත්මක පරිසර දර්ශනයන් ලබා ගැනීමට විතරක් නෙමෙයි, තනි වස්තූන් ඡායාරූපයට නැගීමට පසුබිම සපයනවා.

වැස්ස වර්ණ තියුණු කරල තලයන්ට රටා හා පරාවර්තන එකතු කරනවා. රාමුව අඳුරු නම් (අළු පැහැ නම්) එයට ආලෝකය විහිදුවන වස්තුවක් එකතු කරන්න. සුදු පසුබිමේ අඳුරු වස්තූන් ඉතාම අසාමාන්‍ය ලස්සන ඡායාරූපයක් ලබා දෙනවා. (පහත ඡායාරූපය බලන්න.)

නරක කාලගුණයක් පවතින විට පරිසරය අඳුරුයි. ඒ නිසා ඔබගේ කැමරාවේ wide aperture එකක් හා/හෝ දිගු නිරාවරණ කාලයක් (longer shutter speed) එකක් පවත්වාගන්න මතක තබා ගන්න. ත්‍රිපාදකයක් භාවිතා කරනවා නම් තියුණු ඡායාරූපයක් ගන්න තවත් පහසු වෙයි.

shutter speed එක වෙනස් කරමින් වැහි බිංදු ඡායාරූපයට නගන්න උත්සාහ කරන්න, ඒ හරහා කළාත්මක යමක් ලබා ගන්න ඔබට හැකි වේවි.

මතක තබාගත යුතු දෙයක් තමයි, නරක කාලගුණය ඔබේ කැමරාවටත් නරකයි. කැමරාව පුළුවන් තරම් වියළිව තබාගන්න. සිනිඳු රෙදි කැබැල්ලක් තබාගෙන කැමරාවට වැටෙන වතුර ඉවත් කරන්න. සීතල කාලගුණයක ඉඳල උණුසුම් කාලගුණයකට එක වර මාරු වන විට කැමරාව/ලෙන්ස තුළ මීදුම බැඳෙනව. ඒ නිසා කැමරාවට හා උපකරණ වලට ක්‍රමයෙන් උණුසුම් වන්න ඉඩ දෙන්න, කැමරාව එහෙම වෙනසකට භාජනය වෙන්නෙ ඉස්සෙල්ල ඒක කැමරා බෑගයක් තුළට දමල තියන්න. අවසාන වශයෙන්, සියළුම උපකරණ හොඳින්ම වියළි බව තහවුරු කරගෙන ඊළඟ භාවිතය තෙක් සුරැකිව තබන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *