සතුන් ඡායාරූපයට නැගීම

කුඩා ළමුන්ගේ ඡායාරූප ගන්නකොට වගේ මේකෙදිත්, ඡායාරූපයට නැගෙන සත්වයාගේ මට්ටමට ගිහිල්ල ඡායාරූපය ගන්න. හොඳම ඡායාරූපයකට, සත්වයාව ඇස් මට්ටමටම වගේ අරගන්න.

උගේ ආසන්නයට යන්න බැරි නම් Zoom Lens භාවිතා කරන්න. සුරතලාගේ ඡායාරූපයක් නම් උගේ අවධානට රඳවා ගන්න මොකක් හරි කෑමක් වගේ දෙයක් කැමරාවට ආසන්නයෙන් පෙන්නල තියන්න.

ඡායරූපයයට ගන්න සත්වයා විවේකීව සිටින විට ඡායාරූපයට නැගීමට උත්සාහ කරන්න. එම ස්ථානය ඡායාරූපයට තව දේවල් එකතු කරනවා නම් තවත් හොඳයි.

සත්වයාගේ විශේෂ ලක්ෂණයන් ඡායාරූපයට නැගීමට උත්සාහ කරන්න. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයාලගෙ ගෙදර ඉන්න පූස පුටුවක් උඩ තිබ්බ අල ගෙඩියක් වගේද? හරියට මේ පහත ඡායාරූපයේ වගේ? උගේ විශේෂතාවය මොකක් උනත් ඌව විස්තර කරන ඒ ලක්ෂණ ඡායාරූපයට හසුකර ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. හොඳම ෂොට් එක ගන්න උත්සාහ කරන්න.

Image1.jpg

සතුන්ව ඡායාරූපයට නගනකොට සැණෙලිය භාවිතයේදී ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනෙ, මොකද ඒකෙ ක්ෂණික ආලෝකයට සත්වයා අපහසුතාවයට පත්වෙන්න, බය වෙන්න ඉඩ තියෙනව. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න සාමාන්‍ය පරිසර ආලෝක තත්ව යටතේ ඡායාරූපය ගැනීමට.

සත්වයා ඉන්නෙ ඉතා අඳුරු හෝ ඉහළ ආලෝකයක් සහිත ස්ථානයක නම්, ඔබට සිදු වේවි, පොඩ්ඩක් over exposure හරි under exposure හරි භාවිතා කරල අවශ්‍ය පෙනුම ලබාගන්න.

ක්‍රීඩකයින්ගේ ඡායාරූප ගන්නකොට වගේ, ඡායාරූපයට නැගෙන සත්වයා වේගවත් චලනයන් දක්වනවා නම්, සමහර වෙලාවට ඔබට සිදු වේවි, වේගවත් shutter speed එකක් භාවිතා කරන්න. (කැමරාව manual mode එකට දාගන්න වෙයි මේ වැඩේට), නැතිනම් Sport mode එක පාවිච්චි කරන්න. ඔබට තවත් සිතන්න වේවි continous හෝ Burst mode පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙන් ඔබට හරියටම ඡායාරූපය සාර්ථක කරගැනීමට පුළුවන් වෙනවා.

ඡායාරූපයට නැගෙන සත්වයා එක්ක උගේ ස්වභාවික පරිසරයත් ඡායාරූපයට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි, මොකද ඒකෙන් ඡායාරූපයට ලස්සනක් වගේම, ඌ සිටින ස්ථානය, කරන දේ ගැන විස්තරත් ඡායාරූපයට එකතු වෙනවා.

Zoom lens හෝ telephoto lens භාවිත කරනවා නම් , සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනෙ දේවල් කිහිපයක් තිබෙනවා. පුළුවන් නම් ත්‍රිපාදකයක් භාවිතා කරන්න, වීදුරුවක් හරහා නම් ඡායාරූපය ගන්නෙ (වාහනයක් ඇතුළෙ එහෙම ඉන්නව නම්) වීදුරුවේ පිරිසිදු තැනක් හරහා ඡායාරූපය ගන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් අනවශ්‍ය පැල්ලම් වළක්වා ගන්න. වීදුරුවට හුඟක්ම ලන් කරල ගන්න, එතකොට අනවශ්‍ය පරාවර්තන මග ඇරේවි. Lens hood එකක් තියේ නම් තවත් හොඳයි.

Image2.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *