ඡායාරූපයක තත්වය (Quality)

ඡායාරූපයක් ගැනීමට පෙර තමුන් එම ඡායාරූපය භාවිතා කරන්නේ කුමනාකාරයේ ක්‍රියාවක් සඳහාද කියා සිතා බැලිය යුතුයි. නැතිනම් අනවශ්‍ය ලෙස මතකය අහක යාවි, හෝ ඡායාරූපයේ තත්වය අවශ්‍යතාවය සඳහා නොගැලපේවි.

සේයා පට භාවිතා කරන කැමරා වල බැරි උනත්, සාමාන්‍ය ඩිජිටල් කැමරාවක උනත් (ජංගම දුරකතන කැමරාවකත්), ඡායාරූපයේ තත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා විකල්ප තිබෙනවා. ඡායාරූපයේ තත්වය, එය මතකය තුළ (CF card/memory card) ලබා ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණයට හා ඡායාරූපයේ දිග පළලට කෙලින්ම බලපානව.

ඔබ ඡායාරූපය ලබා ගන්නෙ වෙබ් පිටුවක යොදා ගන්න නම් පෝස්ටරයක් ගහන්න තරම් ගැළපෙන ඡායාරූපයක් අරගෙන වැඩක් නෑනෙ නේද?

මගේ මතය අනුව වෙබ් පිටුවකට යොදා ගැනීමට නම් විභේදනය (resolution) 640 × 480 (0.7 MP) හා 1728 × 1152 (2.1 MP) අතර තත්වයක් තිබෙන විකල්පයක් තෝරා ගැනීම ගැළපෙනව. එවිට ලැබෙන ඡායාරූපයක file size එක 1MB වලට වඩා අඩුයි.

ඔබ ඡායාරූපය මුද්‍රණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවනම් හෝ එය පරිඝණකය තුළ ගබඩා කර තබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනව නම් ඔබට වඩාත්ම ගැළපෙන්නෙ 2 MP හා 6 MP අතර විකල්පයක්. එවිට ඔබේ ඡායාරූපය, 1MB හා 3MB අතර මතකයක් ලබාගන්නව.

ඔබ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක විශාල පෝස්ටරයක් මුද්‍රණය සඳහා නම් ඡායාරූපය ගන්නෙ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ විභේදනයකට යායුතුයි. 8MP ඔබේ වැඩේට ගැළපේවි.

ඔබ මෙම ලබාගන්නා ඡායාරූපය පරිගණකය හා photo editing software එකක් භාවිතා කරල වෙනස් කිරීම් වලට භාජනය කරන්න, කෑලි කපන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම්, තිබෙන විශාලම විභේදනය භාවිතා කිරීමට මම යෝජනා කරනව. (RAW file format) හැබැයි එතකොට ඔබේ මතක චිපයේ රඳවා ගත හැකි ඡායාරූප ප්‍රමාණය නම් හරිම පොඩ්ඩයි.

විභේදනය ගැන ඊළඟට කතා කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *