අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසයේදී හමුවෙමු.

දිනය: 2012.07.08

වේලාව: පෙ.ව. 8.30

ස්ථානය: අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසය

මුහුණු පොතේ Event සබැඳිය: https://www.facebook.com/events/387189481337106

ඡායාරූපකරණයට ඇල්මක් දක්වන හැමෝටම විවෘතයි.

කැමරාවක් පරිහරණය කරන්න මූලික දැනුම නැති ඡායාරූපකරණයට පිවිසෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අය හුගක් අපි අතරේ ඉන්නවා. ඒවගේ මිතුරන්ට අතදෙන්න අපි තීරණය කළා පුංචි වැඩසටහනක් කරල.

අපිත් එක්ක දැනුම බෙදාගන්න කැමැත්ත දක්වන අත්දැකීම් තියෙන අයටත් එකතුවෙන්න පුලුවන්. එදාට එන හැමකෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා.

දේශනමාලා විෂය නිර්දේශ වලින් ටිකක් මිදිලා අපි උත්සාහ කරන්නේ වැඩකරන ගමන් එහිදී එන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න.

මේක ඡායාරූපකරණ වැඩමුළුවක් නෙමෙයි, මේක දැනුම බෙදාහදා ගන්න සැලසුම් කළ සුහද හමුවක්.
දන්න අය කියල දේවි, නොදන්න අය අහගනීවි. එන, ඇහෙන ගැටළු වලට සාකච්ඡා කරන ගමන් විසඳුම් හොයමු. එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.