අඩවියේ කතුවරුන් සඳහා උපදෙස් මාලාව

අඩවියේ කතුවරුන් සඳහා උපදෙස් මාලාව

ඔබ PhotographyLK කතුවරයෙක් නම් ලිපි ලිවීමට පළමුවෙන් මෙය අනිවාර්යයෙන් කියවන්න.

ලිපි පළ කරන ආකාරය.

ප්‍රථමයෙන්ම, ඔබ අඩවියේ ලිපි ලියන්නට කැමති නම් අඩවි අධිකාරියට දනවන්න. එවිට ඔවුන් ඔබගේ ගිණුමේ තත්වය ඉහළ නංවනු ඇත,

ඔබගේ නම හා මුරපදය යොදමින් අඩවියට ඇතුළු වන්න,

අඩවියේ ඉහලින්ම ඇත බාර් එකෙහි ඇති Dash Board යන්න ක්ලික් කරන්න. නැති නම් අඩවියේ මුල් පිටුවේ දකුණුපස පැති තීරුවේ ඉහළීන්ම ඇති විජට්ටුවේ My Profile යන්න ක්ලික් කරන්න.

ඉන් ඔබව, අඩවියේ ඩෑශ් බෝඩයට රැගෙන යනු ඇත.

 

ඉහළම ටූල් බාරයේ හෝ වම් පස තීරුවේ Posts වෙත යන්න. එහි ඔබගේ ලිපි පෙන්වන අතර, Add New මගින් නව ලිපියක් ඇරඹිය හැකිය.

නව ලිපියක් ඇරඹීමට Add New මත ක්ලික් කරන්න.

ලිපියට මාතෘකාවක් යොදා, ලිපිය ලිවීමට ඇති ඉඩ යොදාගන්න. මෙම TinyMCE Editor එක මත ඇති ටූල්ස් ඔබට යොදා ගත හැකිය.

ලිපියට ගැළපෙන ප්‍රවර්ගයන් (Categories) තෝරන්න. නමුත් අඩවියේ ලිපි පෙන්වන ආකාරයට ගැළපෙන පරිදි ඒවා වෙනස් කෙරෙනු ඇත. ටැග යෙදීමෙන් වළකින්න.

Featured Image ලෙස ඉමේජයක් අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න.

සියල්ල අවසන් වූ පසු ලිපිය පසුව සුරැකුම් කිරීම Save Draft බොත්තමෙනුත්, අඩවියේ පළ කිරීම සඳහා පරික්ෂා කිරීමට යැවීමට Submit For Review බොත්තමත් ඔබන්න. Preview මගින්, ලිපිය කෙසේ දිස් වෙන්නේද යන්න බලා ගත හැකිය.

ලිපිය අඩවියේ පළ වුනු පසුව, ලිපිය සහිත පිටුවේ දකුණුපස තීරුවේ කතුවරයාගේ නම සහ රූපය පළ වනු ඇත. එය මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබගේ සියළු ලිපි ලැයිස්තුවකට යා හැකිය.

ඔබගේ විස්තර වෙනස් කිරීමට Profile සබැඳිය හරහා යන්න. එවිට ඔබගේ Profile පිටුව විවෘත වෙනු ඇත.

සටහන:

අඩවි කතුවරුන්ට, අඩවි වෙළඳ නාමාවලිය තුළට ඇතුළු කිරීම් දෙකක් නොමිලේ හිමි වනු ඇත.

 

වෙනත් ගැටළු පවතී නම් +94783816023 වෙත සවස 6.00ත් රාත්‍රී 11.00ත් අතර දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න.