ඡායාරූපකරණය හා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයකට සහභාගී වන්න

PhotographyLK වෙබ් අඩවිය වසර කිහිපයකින් යාවත්කාලීන වූවේ නෑ. නමුත් තවමත් අපගේ පාඨකයින් රැසක් අපිත් එක්ක රැදීල ඉන්නවා. හුඟක් අය ආයාචනා කරනවා

Read more

PhotographyLK අඩවිය අති සාර්ථක ලෙස දියත් කෙරුණු වගයි

මාස කිහිපයක විශාල ප්‍රයත්නයකින් පසුව සාර්ථක ලෙස PhotographyLK අඩවිය පෙරේදා සවස 6ට අන්තර්ජාලයට මුදා හරිනු ලැබුවා. මුදාහරිනු ලැබූ පසුව විශාල

Read more

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර මහතා සමඟ BuzzRadio සිදුකළ පිළිසඳරට සවන්දෙන්න

  පසුගිය සතියේ BuzzRadio Magazine තුළින් අසන්නන් වෙත පැමිණියේ ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු හා  ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ දක්ෂ ගුරුවරයෙක්ද වන ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර මහතායි. එම සාකච්ඡාව

Read more