වන ජීවී ඡායාරූපකරණය

වන ජීවී ඡායාරූපකරණයට පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද…. වන ජීවී  ඡායාරූපකරණය හුදෙක් සල්ලිකාරයන්ගේ විනෝදාංශයක්ව පැවති වකවානුවක් තිබුනි. ඩිජිටල් තාක්ෂණය බිහිවීමට කලින්

Read more

සතුන් ඡායාරූපයට නැගීම

කුඩා ළමුන්ගේ ඡායාරූප ගන්නකොට වගේ මේකෙදිත්, ඡායාරූපයට නැගෙන සත්වයාගේ මට්ටමට ගිහිල්ල ඡායාරූපය ගන්න. හොඳම ඡායාරූපයකට, සත්වයාව ඇස් මට්ටමටම වගේ අරගන්න.

Read more

කැමරාව හා බැඳුනු ප්‍රධානම දේවල් ටිකක්.

මෙතැන් සිට ඉදිරියට කැමරාවෙ තියෙන දේවල් ගැන කියන්න ඉන්න නිසා මේ දේවල් ටික ගැන මුලින් කියල ඉන්න ඕනෙ. නැත්තම් පස්සට

Read more

ආධුනිකයන් සඳහා

ඔබ ඡායාරූපකරණයට හා ඒ සමඟ බැඳුනු තාක්ෂණයට අලුත් අයෙක් නම් ඔබට ගැළපෙනම කැමරාව තමයි, සාමාන්‍ය “Point and Shoot”වර්ගයේ digital හෝ

Read more

ඡායාරූපකරණය කියන්නෙ මොකක්ද?

සරලව කිව්වොත්, “චලනය වන හෝ නිශ්චල දෙයක සේයාරුවක් ලබා ගැනීමේ කලාව” තමයිඡායාරූපකරණය කියල හඳුන්වන්නෙ. මේ සඳහා භාවිතා කරන උපකරණය තමයි,

Read more