“ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණය”

“ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණය” නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්න “පෝට්රේට් ෆොටෝග්‍රැපි” පෝට්රේට් මේ මගේ ප්‍රියතම මාතෘකාව වීම නිසා මේ ගැන වැඩිදුර හදාරන්න මම පෙළඹිලා

Read more

ඡායාරූපකරණයේ රසය අත්විඳින්න – අදම අරඹන්න

මෙම අඩවියේ විවිධ ලිපි පල වෙලා තිබෙනවා විවිධ අවස්ථා වල ඡායාරූප ගන්නා හැටි, කැමරාවක් තෝරාගන්නා හැටි, වැනි විවිධ දේවල්. ඉතින් අද

Read more

Online Auctions සඳහා ඡායාරූප ගැනීම

Auctions නැතිනම් වෙන්දේසි, අන්තර්ජාලය තුළ ඕනෑම කෙනෙකුට බඩු විකුණන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්නෙ. ඔබ විකිණීමට බලාපොරොත්තු වෙන, ඡායාරූපයට ගන්නා වස්තූන්, තනි වර්ණයක්

Read more

නරක කාලගුණයක් යටතේ ඡායාරූපකරණය

නරක කාලගුණ තත්වයන් යටතේ කලාත්මක ඡායාරූප ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩාක් එලඹෙනවා. වළාකුළු ආලෝකය අඩු කරල තියුණු සෙවණැළි ඇති වීම වළක්වල,

Read more

රාත්‍රී දර්ශන ඡායාරූපකරණය

සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේ ඡායාරූප ගන්නව කියන්නෙ, අඩු ආලෝක තත්ව යටතේ ඡායාරූප ගන්නව කියන එකටයි. ආලෝකය අඩු නිසා, කැමරාවෙ විවරය (aperture) වැඩි

Read more

වර්ණ රටා හා හැඩතල භාවිතා කරන්න

බලන්නකො මේ ඡායාරූපය. ඔයාලත් ඡායාරූපයක් ගන්නකොට, වටපිටාවේ තියෙන වර්ණ, හිතල අල්ලන වර්ණ රටා ඡායාරූපයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන්

Read more

රාමුව තුළ වස්තූන්ගේ චලනයන් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

ඔබ ඡායාරූපයට නගන වස්තුව, පුද්ගලයා, සත්වයා චලනය වෙන දෙයක්/කෙනෙක් නම්, එම වස්තුවට/පුද්ගලයාට/සත්වයාට ඡායාරූපයේ රාමුව තුළ චලනය වෙන්න ඉඩ තියෙන විදිහට

Read more