“ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණය”

“ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණය” නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්න “පෝට්රේට් ෆොටෝග්‍රැපි” පෝට්රේට් මේ මගේ ප්‍රියතම මාතෘකාව වීම නිසා මේ ගැන වැඩිදුර හදාරන්න මම පෙළඹිලා

Read more

ඔබේ කැමරාව නිවැරදිව ගබඩා කරන්නේ කෙසේද

කැමරාවක් මුල්වරට ගන්න හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක කොහෙද තියන්න ඕන කියලා.අපි බලමු අපේ මට්ටමින් කැමරාවේ වටිනාකම අනුව පරිස්සම් කරගන්නේ

Read more