අවස්ථානුකූලව නිවැරදි ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම

සමහරවිට, ඔබ ඔබගේ කැමරාව මිලදී ගත්තෙ, යම් සුවිශේෂී කරුණකට වෙන්න පුළුවන්. නමුත්, ඔබ ලස්සන පරිසරයකට, පවුලෙ අය එක්ක, පොඩි උන්

Read more

වර්ණ රටා හා හැඩතල භාවිතා කරන්න

බලන්නකො මේ ඡායාරූපය. ඔයාලත් ඡායාරූපයක් ගන්නකොට, වටපිටාවේ තියෙන වර්ණ, හිතල අල්ලන වර්ණ රටා ඡායාරූපයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන්

Read more

රාමුව තුළ වස්තූන්ගේ චලනයන් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

ඔබ ඡායාරූපයට නගන වස්තුව, පුද්ගලයා, සත්වයා චලනය වෙන දෙයක්/කෙනෙක් නම්, එම වස්තුවට/පුද්ගලයාට/සත්වයාට ඡායාරූපයේ රාමුව තුළ චලනය වෙන්න ඉඩ තියෙන විදිහට

Read more

ක්ෂිතිජය සෘජුව තබා ගන්න

සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූපයක් ගන්නකොට හුඟක් වෙලාවට අපි ඒක සෘජුව ගන්නව. නිර්මාණාත්මක දෙයක් ගොඩනඟන්න ඕනෙ උනාම පොඩ්ඩක් ඇල කරල එහෙමත් ඡායාරූප ගන්නව.

Read more

සමබරතාවය ගැන හිතන්න

රාමුව තුළ ඡායාරූපයේ සමබරතාවයක් තිබුනෙ නැත්තම් ඡායාරූපය එතරම් ඇසට ප්‍රියජනක වෙන්නෙ නෑ, ඒක නිසා සමබරතවය හරිම වැදගත්. සමබරතාවය ඇති කරන්නෙ

Read more

පසුබිම පිරිසිදුව තබා ගන්න

හුඟක් අය ඡායාරූපයක් ගන්නකොට හිතන්නෙ, මිනිස්සුන්ගෙ ඔළුව කපන්නෙ නැතුව ඡායාරූපය ගන්න එක ගැන විතරයි. ඒත් එයාල කරන ලොකු වැරැද්දක් තියෙනව.

Read more

දුර සමඟ ඡායාරූපයක ස්වභාවය වෙනස් කිරීම

වස්තුවට ආසන්න වෙන්න ආසන්න වෙන්න, ඔබේ වස්තුව, ඡායාරූපය පෞද්ගලික තත්වයට හරවනව. උණුසුම්, මනෝහර හැඟීමක් ඇති කරනව. මෙහෙම ඡායාරූප ගන්නකොට මතක්

Read more