ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවෙන් හොඳ ඡායාරූප ගැනීමට ඔවදන් කිහිපයක් – 2

මුල් කොටස මෙතනින් කියවන්න. ඉතින් අපි මේ ලිපියෙන් අංක 7 සිට සළකා බලමු. 7. White Balance සමභ පරික්ෂණ කරල බලන්න.

Read more

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරයන්ගේ නවතම ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීම

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරයන්ගේ නවතම ග්‍රන්ථය වන “A to Z ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය” ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීමේ උත්සවය, ජුනි 19 වන දින මහවැලි කේන්ද්‍ර

Read more

ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවෙන් හොඳ ඡායාරූප ගැනීමට ඔවදන් කිහිපයක්

මේ කාලෙ ජංගම දුරකථන ඉතාම වේගයෙන් ජනප්‍රිය වෙන භාණ්ඩයක්. ඇමතුම් ගන්න විතරක් නෙමෙයි, කැමරාවක් වශයෙන්, mp3 Player එකක් වශයෙන් ලෙස.

Read more

Depth of Field | ක්ෂේත්‍ර ගැඹුර ගැන තවත් විස්තර

කතුවරයා: අරවින්ද චන්ද්‍රපද්ම මේ Depth of Field පාලනය කරන හැටි හා පාලනය කරලා නිර්මාණාත්මක ඡායාරූපයක් ගන්න හැටි කියල දෙන්නයි මේ

Read more

Point-&-Shoot කැමරාවකින් Depth එක පාලනය කරමු

කතුවරයා: අරවින්ද චන්ද්‍රපද්ම කලින් ලිපියෙදී අපි ඡායාරූපයක් ගන්න විට එහි ගැඹුර පාලනය කරන හැටි ගැන කිව්වා මතක ඇති.  සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූප

Read more

කැමරාව නිවැරදිව අල්ලා ගන්නේ කෙසේද? – 2

පසුගිය ලිපිය හා සම්බන්ධයි. මේ එම ලිපියේ දෙවන කොටසයි. පහත් මට්ටම් වල සිට ඡායාරූප ගැනීමේ ක්‍රම ඡායාරූපයක් ගන්නකොට හැමවෙලේමහිටගෙන ගන්න

Read more

කැමරාව නිවැරදිව අල්ලා ගන්නේ කෙසේද? – 1

සමහරු හිතන්න පුලුවන් මේක කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ කියල, ඒ උනාට මේකත් හුඟක් වැදගත් දෙයක්. ඔබට පුළුවන්ද කැමරාව ස්ථායීව දිගු වේලාවක්

Read more