ඡායාරූපකරණය හා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයකට සහභාගී වන්න

PhotographyLK වෙබ් අඩවිය වසර කිහිපයකින් යාවත්කාලීන වූවේ නෑ. නමුත් තවමත් අපගේ පාඨකයින් රැසක් අපිත් එක්ක රැදීල ඉන්නවා. හුඟක් අය ආයාචනා කරනවා

Read more

ජාතික ඡායාරූප කළා සංගමයේ ඡායාරූප තරඟය

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඡායාරූප කළා සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 16 වන ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප තරඟය මෙවර. ඡායාරූප භාර ගන්නා අවසන්

Read more

DSLR මිලට ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනයක් – තෝරා ගැනීම – 2 කොටස

<පෙර ලිපියට ඔබ මිලට ගත යුතු කැමරාව තෝරා ගැනීමේදී බලන්න ඕනෙ දේවල් අපි මීට පෙර ලිපියෙදි සාකච්ඡා කළා. මේ ඒ

Read more

DSLR මිලට ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනයක් – තෝරා ගැනීම – 1 කොටස

<<< මුල් කොටසට  මුල් ලිපියෙන් කිව්වනෙ කැමරා ගැන මූලිකම දේවල් ටිකක්. මේ ලිපියෙන් බලමු, කැමරාව තෝරා ගන්නකොට බලන්න ඕනෙ දේවල්

Read more

අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසයේදී හමුවෙමු.

දිනය: 2012.07.08 වේලාව: පෙ.ව. 8.30 ස්ථානය: අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසය මුහුණු පොතේ Event සබැඳිය: https://www.facebook.com/events/387189481337106 ඡායාරූපකරණයට ඇල්මක් දක්වන හැමෝටම විවෘතයි. කැමරාවක් පරිහරණය කරන්න

Read more

DSLR මිලට ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනයක් – මූලික දේ

හැඳින්වීම DSLR කැමරාවක් කියන්නෙ Point and Shoot කැමරාවකට වඩා ලොකු වෙනස්කම් ප්‍රමාණයක් තිබෙන කැමරාවක්. ප්‍රධානම දේවල් තමයි, ඡායාරූප වල තිබෙන

Read more