ඉස්තරම්ම ඡායාරූපයක් ගන්නා හැටි – 1 – නාභිය ලක්ෂය සොයාගන්න

ඡායාරූපය තුළ ගොඩාක් වස්තූන් තියෙනව නම් අපේ ඇහැට හිතාගන්න අමාරුයි කොහෙට නාභිගත කළ යුතුද, මොකක් බැලිය යුතුද කියල. ඡායාරූපයක් තුළ කොතන බැලිය යුතුද කියන එක පෙන්නන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් නාභිය ලක්ෂයෙන් කරන්නෙ. ඡායාරූපයක් ගන්නකොට (compose කරනකොට) කරන්න පුළුවන් පහසුම දෙයක් තමයි ඡායාරූපයක් තුළ නාභිය ලක්ෂයක් තෝරා ලබා දෙන එක.

ඡායාරූපය තුළ නාභිය ලක්ෂය තෝරා ගැනීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වස්තූන් පමණක් නාභිගත කරන්න යොදාගන්න. ඒ වස්තූන් තෝරා ගත යුත්තේ ඡායාරූපයේ සංයුතියේ ශක්තිය හා භාවප්‍රකාශනය ඉස්මතු වෙන විදිහටයි.

  • ඡායාරූපයට නගන්නෙ මිනිසුන් හෝ සතුන් නම් පුළුවන් තරම් එයාලට ලං වෙන්න.
  • දර්ශනයක් නම් ඡායාරූපයට ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ ‍ඡායාරූපයේ රාමුව තුළට ඇතුළු කරගන්න සිත්ගන්නා දෙයක් හොයාගන්න. බලන්න පහළ ඡායාරූපය. කඳු, මුහුදු වෙරළ ඡායාරූපයට ගැනීම ඉතාම හොඳයි, නමුත් ඒවායින් කීයෙන් කීයද මතක සටහන් ඉතිරි කරන්නෙ? ඒ උනාට කඳු ගැටයක් නගින කඳු නගින්නෙකුගේ ඡායාරූපයක්, මුහුදු රළක් උඩ නැග එන රළ පදින්නෙකුගේ ඡායාරූපයක් කොතරම් තාත්විකද? එය ඔබගේ දෘශ්ටිමානය කෙතරම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යනවාද?

ඉවත් කළයුතු ප්‍රශ්න: විශාල පසුබිම් (ඡායාරූපයේ ගත යුතු දෙයක් නැති වෙනව), අපිළිවෙල (අවුල් වියවුල් සහිත රාමුවක්, ඡයාරූපය කැත කරනව), ලඟ බලා සිටින්නෝ (ඡායාරූපයේ ඉඩ අහක යනව.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.