රාමුව තුළ වස්තූන්ගේ චලනයන් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

ඔබ ඡායාරූපයට නගන වස්තුව, පුද්ගලයා, සත්වයා චලනය වෙන දෙයක්/කෙනෙක් නම්, එම වස්තුවට/පුද්ගලයාට/සත්වයාට ඡායාරූපයේ රාමුව තුළ චලනය වෙන්න ඉඩ තියෙන විදිහට ඡායාරූපය ගන්න.

ඒ කියන්නෙ, උදාහරණයක් විදිහට මේ පහත තියෙන ඡායාරූපය ගනිමු. මෙහි ඇති මෝටර් රථය මාර්ගය දිගේ ඉදිරියට දිවෙනව. අපි ඡායාරූපය ගන්නකොට එම වාහනයට පිටුපසින් නෙමෙයි, ඉදිරියෙන් ඉඩ තියන්න ඕනෙ, එතකොටයි ඒ ඡායාරූපයේ තිබෙන වස්තුව චලනය වෙනවා වගේ අපිට පේන්නෙ, ඒ හැඟීම එන්නෙ. එතකොටයි ඒ ඡායාරූපයට ජීවයක් ලැබෙන්නෙ. හැමෝම කැමති තමුන්ගෙ ඡායාරූපය තාත්වික වෙන්නනෙ, මේ කියන විදිහට ගත්තම ඒ ගතිය ඔයාලට ඔයාලගෙ ඡායාරූපයට ලබල දෙන්න පුළුවන්. (මේ කතාව සම්බන්ධ පරණ ලිපියකුත් තිබෙනව, ඒකත් කියවල බලන්න.)

Image1.jpg

මීට අමතරව තව දෙයක් තිබෙනව, ඔයාල පුද්ගලයෙකු/සත්වයෙකු ඉන්න ඡායාරූපයක් ගනිද්දි, ඒ පුද්ගලයා/සත්වයා රාමුවෙන් එපිට බලා ඉන්න විදිහට ගන්නකොට ඒකෙ කලාත්මක බවක් ගැබ් වෙනවා, හැබැයි ඒ පුද්ගලයා බලා ඉන්න දේහි කොටසකුත් ඔයාලගෙ රාමුවට ඇතුළු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත්ම හොඳයි, මොකද එතකොට ඒ පුද්ගලයාට/සත්වයාට බලන්න හරි දිශාවක් තියෙනව (A point of View)

One thought on “රාමුව තුළ වස්තූන්ගේ චලනයන් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.